Modlitwa powszechna, Msza św. o bł. Karolinie 141


Msza św. o bł. Karolinie

 

Jesteśmy najważniejsi dla Boga, który wzywa nas do świętości. Dlatego z ufnością oraz z wstawiennictwem bł. Karoliny polecamy Mu nasze intencje.

 

1. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby postępując w duchu Ewangelii dbali o czystość i świętość swojego życia.

2. Módlmy się za pełniących służbę przy ołtarzu Chrystusa, aby w duchu wdzięczności nieustannie wychwalali imię Pana.

3. Módlmy się o dobre i święte powołania do służby Bożej, aby na wzór bł. Karoliny potrafili ofiarować swoje serca oraz siły dla głoszenia Ewangelii.

4. Módlmy się za osoby zakonne oraz kapłanów posługujących i pochodzących z naszej parafii, aby dar powołania wypełniali poprzez świętość życia.

5. Módlmy się za rodziny osób powołanych, aby poprzez zwyczajne warunki życia realizowali swoje powszechne powołanie do świętości.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze mieli odwagę przyznać się do Chrystusa oraz naszego Ojca w niebie.

 

Wszechmogący Boże, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, jaka płonie pomiędzy Tobą a nami; * ze względu na tę miłość wejrzyj na naszą modlitwę i wysłuchaj błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja