Litania do bł. Karoliny


Litania do bł. Karoliny

 

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo – módl się za nami

Błogosławiona Karolino

Męczennico w obronie czystości

Apostołko Krzyża Chrystusowego

Czcicielko Różańca świętego

Świadku Ewangelii

Wzorze żywej wiary

Kwiecie polskiej ziemi

Troskliwa opiekunko świątyni

Nauczycielko prawdziwej pobożności

Niestrudzona w posłudze bliźnim

Przykładzie poszanowania rodziców

Gorliwa nauczycielko dzieci

Strażniczko Kościoła domowego

Przykładzie pracowitości

Przykładzie uczciwości

Apostole dobroci

Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych

Światło dla zagubionych

Wzorze szczerej przyjaźni

Patronko ciężkiej pracy rolników

Patronko młodzieży

Przewodniczko w drodze do świętości

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię, Panie

O wytrwanie w wierze

O posłuszeństwo Słowu Bożemu

O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji

O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów

O umiejętność dostrzegania dobra

O pokrzepienie w trudnych chwilach życia

O pocieszenie w smutkach i udrękach

O siłę ducha w chwilach zwątpień

O męstwo w znoszeniu cierpienia

O wrażliwość sumienia

O wierność Bogu, bliźnim i sobie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

 

Módlmy się
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czy­stości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naślado­wali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja