Modlitwa młodych


Modlitwa młodych

 

Błogosławiona Karolino, Twojej się opiece w szczególniejszy spo­sób dzisiaj polecamy i prosimy Cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o droga nasza Patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja