Chrzcielna forma wyznania wiary


Wyznanie wiary

 

Drodzy bracia i siostry,

wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wobec Jego Kościoła, wyznajmy wiarę:

 

Przewodniczący zgromadzenia:

Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

 

Wszyscy:

Wierzę.

 

Przewodniczący zgromadzenia:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

 

Wszyscy:

Wierzę.

 

Przewodniczący zgromadzenia:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

 

Wszyscy:

Wierzę.

 

Przewodniczący zgromadzenia:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy:

Amen.

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja